Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

AYIPLARI ÖRTMEK ALLAHIN EMRİDİR68 -AYIPLARI ÖRTMEK
Kıymetli okuyucularım Ayıp: Kusur, noksan, eksiklik, leke, fena, uygunsuz, utanmaya sebep olan hal demektir. İslam toplumunda insanlar yuvalarından, özel hayatlarından ve kendilerinden emin olarak yaşarlar. Hangi sebeple olursa olsun şahısların dokunulmazlığını çiğnemek, aile mahremiyetini ortadan kaldırmak. Yasaklanmamıştır. Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların gizli hallerini araştırmak yasaktır.
Ayıpları örtmek ise başkalarının, kusur, eksiklik, utanılacak şey, suç, cürüm, şeref ve haysiyete aykırı davranış, fena, kötü, utanç verici şey cinsinden yaptığı işlerin duyulmasını, görülmesini önlemek yayılmasına mani olmak demektir. Toplumu ve insanlığı kötülüklerden korumak için işlenen ayıpları örtmek ahlaki faziletlerin başında gelir. Böylece İslam’ın övdüğü, Müslümanlar da bulunmasını istediği, faziletlerden biriside başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek ve gizlemektir. Nitekim Cenab-ı hak Kuran-ı kerimde şöyle buyurur.
AYET: ''Ey inananlar zandan kaçının zira zannın çoğu haramdır. Bir kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmayınız.(huccurat-12)
Bu ayette insanların noksanlarının araştırılması hatalarından bahsedilmesi gizliden gizliye şahsi hayatındaki sırlara ulaşılmaya çalışılması yasaklanmıştır.(velatecessesü) den maksat müminlerin eksiklerini bulacağız. diye Sui zan(kötü zan , kötü tahmin , kötüye yorumlamak) ederek casus gibi gizliden gizliye inceden inceye araştırmayın demektir.

KENDİ AYIBINI AÇIĞA VURMAK YASAKTIR
Kıymetli okuyucularım Müslümanlar sadece başkalarının kusur ve ayıplarını değil kendilerinin de gizli işledikleri ayıp ve kusurları açıklamaktan men edilmiştir. Dinimiz bunu da yasaklamıştır. Hadisi şerifte
HADİS:” Suçunu açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra sabahlar. Allah(cc) onu örttüğü halde sabahlar. Ey falan dün gece şöyle şöyle günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahı açığa çıkarır. Halbuki Rabbi onun günahını örtmüştü. Kendisi günahını açığa vurduğu için Allah’ta o günahı yazar.(Buhari- Müslim-Riyazüssalihin- 205) buyurmuştur. Demek ki neymiş? gizli işlediğimiz günahları açığa çıkarmamalıymışız. Açığa çıkardığımızda yazılmayan günahın yazılmasına sebep oluruz. Bazı insanlar vardır. Gerçekten bir marifetmiş gibi günahlarını başkalarına anlatır. Bundan büyük bir keyif ve haz alır. Böylece hem yazılmayan günahını yazdırmış olur. Hem de başkalarına örnek olarak onların da günah işlemesine sebep olduğu için ayrıca o kişilerin de günahına da ortak olur. Söze de şöyle başlarlar. Allah’ın bildiğini kuldan niye saklıyayım derler. Halbuki Allah’ın bildiğini herkes bilse utancından evden çıkamazsın. utanmadan Allah’ı alet ediyorsun yazıklar olsun sana Bu kesinlikle şeytanın işidir. Kul hata yapar hatasız kul olmaz

GÜNAHI ORTAYA ÇIKARAN GÜNAHA ORTAKTIR.
Kıymetli okuyucularım insan başkalarının ayıp ve kusurlarını değil kendi ayıp ve kusurlarını görmelidir.
HADİS: ”Kendi ayıbını görüp başkalarının ayıplarını gizleyen kimse cennetliktir.(Acluri Keşful hafa-2. cilt-sayfa 46) buyurmuştur.
Ayıpların araştırılıp ortaya dökülmesi insanları birbirine düşürmekten aralarına kin ve düşmanlık tohumları ekmekten, fenalıkların yayılmasından başka bir işe yaramaz. İnsanların gizli kalmış kusurlarını açıklamak herkese duyurmak onların utanma duygularının yok olmasına sosyal kontrolün azalmasına ve böylece ahlaksızlığın süratle yayılmasına sebep olur. Gizliden günahı işleyen kişi nasıl olsa herkes duydu diyerek alenen günah işlemeye başlar ve günahını arttırır. Aynı zamanda da başkalarına da cesaret verir. O nedenle başkalarının günahını açığa çıkaran kişi en az o günahı işleyen kadar günah kazanır. Bunu bir örnekle açıklayalım, gizliden gizliye fuhuş yapan bir kadının fuhuş yaptığını ilan eden kişi o kadının artık fuhşu alenen ve daha fazla yapmaya başlamasından ve bu işi gizli yapan kadınların cesaret alıp onlarında alenen fuhuş yapmasından kim sorumludur. Elbette bu günahı dillendiren açığa çıkaran kişi sorumludur. O kadınların sebep olduğu günahların tümünden müteselsilen bunu ortaya koyan da sorumludur. Ve bunun cezasını kıyamette görecektir

AYIBI ÖRTEN ÖLÜYÜ DİRİLTMİŞTİR
Sayın okurlarım şeytan insana kendi kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmaya yönlendirir. ayıpları örtmek konusunda peygamberimizin birçok hadisi şerifi vardır.
HADİS: ''Müslümanların ayıplarını, gizli hallerini araştırmaya çalışırsan onları ifsat eder. Veya ifsada yaklaştırmış olursun.''(Ebu Davut- edep -37)buyurmuştur. Bu hadisi şerifte Peygamberimiz(sav) Ayıbı ortaya çıkartılan kişinin ayıbının teşhir edilmesi sebebiyle utanacağını ve mahcup olacağını, neticede o kişinin zaten toplum beni biliyor diye gizliden işlediği günahı açıktan işlemeye başlayacağını, böylece başkalarına da sebep olacağını ve örnek olacağını, o kişinin ifşa edilmiş olup günahların normal karşılanmasına sebep olacağını bize bildiriyor. Dolayısıyla bu günahı açığa çıkarıp teşhir eden ve günahın gerçekleşmesine sebep olan kişi bu günahlardan sorumlu olacaktır. Peygamberimiz(sav) buyurdu ki
HADİS: ''Müslüman kardeşinin ayıplarını örten kişi bir ölüyü diriltmiş gibidir''.(Müslim-birr-58, buhari-mezalim-3) buyurmaktadır. Yani bir ölüyü diriltmek ne kadar sevap ise ayıpları örten kişide o günahların alenen işlenmesini önlediği için günahın çoğalmasına mani olduğu için o kadar büyük sevap alır

AYIPLARI ÖRTEN CENNETE GİRER
Sayın okurlarım Peygamberimiz(sav) bir gün hutbeye çıkar ve halka şöyle seslenir.
HADİS:'' Ey diliyle Müslüman olup kalbiyle iman etmemişler topluluğu Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın. Onların kusurlarını araştırmayın şu bir gerçektir ki her kim Müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa Allah’ta onun ayıbını meydana çıkarır. Ve Allah(cc) her kimin ayıbını ortaya çıkarırsa evinin içinde bile olsa onu rezil ve rusvay eder.((Tirmizi sünen b. 84-101)Yine peygamberimiz(sav)
HADİS: ''Kim bir Müslümanın ayıbını gizlerse kıyamet gününde Allah’ta onun ayıbını örter cennete sokar. (Ebu Davut- edep -39) Bu hadisi şerif den açıkça anlaşılacağı gibi başkalarının ayıbını gizleyene Alla(cc) mükafat olarak kendi ayıp ve kusurlarını örtme ve cennete girme garantisi veriyor. Elbette bu kolay değildir Çünkü nefs ve şeytan daima başkalarının kusur ve ayıplarını teşhir etmeyi açığa çıkarmayı insana emreder. Çünkü böylece egosunu tatmin etmiş kendi gözündeki merteği saklayıp başkalarının gözündeki ufak çöpü açığa çıkarmak ister. Hep başkalarını hata ve kusurlarını araştırır yayar, onu küçük düşürmek ister. Rezil etmek ister. Karşındakinin güzel hareketlerini görmezden gelip kusurlarını ön plana çıkarır. Kendini ondan üstün görür. Allah(cc) bizi şeytan ve nefsin şerrinden muhafaza eylesin. Amin