Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

AYIPLARI ÖRTMEK ALLAHIN EMRİDİR

AYIPLARI ÖRTMEK
Kıymetli okuyucularım Ayıp: Kusur, noksan ,eksiklik , leke , fena ,ygunsuz , utanmaya sebep olan hal demektir. İsam toplumunda insanlar yuvalarından, özel hayatlarından ve kendilerinden emin olarak yaşarlar. Hangi sebeple olursa olsun şahısların dokunulmazlığını çiğnemek , aile mehremiyetini ortadan kaldırmak. yasaklanmamıştır.Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların gizli hallerini araştırmak yasaktır.
Ayıpları örtmek ise başkalarının , kusur,eksiklik,utanılacak şey, suç, cürüm, şeref ve haysiyete aykırı davranış , fena,kötü ,utanç verici şey cinsinden yaptığı işlerin duyulmasını , görülmesini önlemek yayılmasına mani olmak demektir. Toplumu ve insanlığı kötülüklerden korumak için işlenen ayıpları örtmek ahlaki faziletlerin başında gelir. Böylece islamın öğdüğü , müslümanlarda bulunmasını istediği ,faziletlerden biriside başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek ve gizlemektir.Nitekim cenab-ı hak Kuran-ı kerimde şöyle buyurur.
AYET:”Ey inananlar zandan kaçının zira zannın çoğu haramdır.Bir kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmayınız.(huccurat-12)
Bu ayette insanların noksanlarının araştırılması hatalarından bahsedilmesi gizliden gizliye şahsi hayatındaki sırlara ulaşılmaya çalışılması yasaklanmıştır.(vela tecessesü) den maksat müminlerin aksiklerini bulacağız. diye sui zan(kötü zan , kötü tahmin , kötüye yorumlamak) ederek casus gibi gizliden gizliye inceden inceye araştırmayın demektir. AYIBI ÖRTEN ÖLÜYÜ DİRİLTMİŞTİR
Sayın okurlarım şeytan inasana kendi kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. sonra başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmaya yönlemdirir. ayıpları örtmek konusunda peygamberimizin birçok hadisi şerifi vardır.
HADİS:”Müslümanların ayıplarını , gizli hallerini araştırmaya çalışırsa…n onları ifsat eder. Veya ifsada yaklaştırmış olursun.”(Ebu Davut- edep -37)buyurmuştur. Bu hadisi şerifte peygamberimiz(sav) ayıbı ortaya çıkartılan kişinin ayıbının teşhir edilmesi sebebiyle utanacağını ve mahçup olacağını neticede o kişinin zaten tolum beni biliyor diye gizliden işlediği günahı açıktan işlemeye başlayacağını böylece ve başkalarınada sebep olacağını ve örnek olacağını ; böylece o kişinin ifsat edilmiş olup günahların normal karşılanmasına sebep olacağını bize bildiriyor. Dolayısıyla bu günahıaçığa çıkarıp teşhir eden ve günahın gerçekleşmesine sebep olan kişi bu günahlardan sorumlu olacaktır. Peygamberimiz(sav) buyurduki
HADİS:”Müslüman kardeşinin ayıplarını örten kişi bir ölüyü diriltmiş gibidir”.(Müslim-birr-58, buhari-mezalim-3) buyurmaktadır.Yani bir ölüyü diriltmek ne kadart sevap ise ayıpları örten kişide o günahların alernen işlenmesini önlediği için günahın çoğalmasına mani olduğu için o kadar büyük sevap alır AYIPLARI ÖRTEN CENNETE GİRER
Sayın okurlarım Peygamberimiz(sav) birgün hutbeye çıkar ve halka şöyle seslenir.
HADİS:” Ey diliyle müslüman olup kalbiyle iman etmemişler topluluğu .Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın . Onların kusurlarını araştırmayın şu bir gerçektirki herkim müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa allahta onun ayıbını meydana çıkarır. ve allah(cc) her kimin ayıbını ortaya… çıkarırsa evinin içinde bile olsa onu rezil ve rüsvay eder.((Tirmizi sünen b. 84-101)Yine peygamberimiz(sav)
HADİS:”Kim bir müslümanın ayıbını gizlerse kıyamet gününde Allahta onun ayıbını örter cennete sokar.(Ebu davut- edep -39) Bu hadisi şerifleden açıkca anlaşılacağı gibi başkaların ayıbını gizleyene Alla(cc) mükafat olarak kendi ayıp ve kusurlarını örtme ve cennete girme garantisi veriyor. Elbette bu kolay değildir Çünkü neifs ve şeytan daima başakalarının kusur ve ayıplarını teşhir etmeyi açığa çıkarmayı insana emreder. çünkü böylece egosu tatmiş etmiş kendi gözündeki merteği saklayıp başkaların gözündeki ufak çöpü açığa çıkarmak ister. Hep başkaların hata ve kusurlarını araştırır yayar , onu küçük düşürmek isret. rezil etmek ister. Karşındakinin güzel hareketlerini görmezden gelip kusurlarını ön plana çıkarır. Kendini ondan üstün görür. Allah(cc9 bizi şeytan ve nefsin şerrinden muhafaza eylesin. amin GÜNAHI ORTAYA ÇIKARAN GÜNAHA ORTAKTIR.
Kıymetli okuyucularım insan başakaların ayıp ve kusurlarını değil kendi ayıp ve kusurlarını görmelidir.
HADİS:”Kendi ayıbını görüp başkaların ayıplarını gizleyen kimse cennetliktir.(Acluri Keşful hafa-2. cilt-sayfa 46) buyurmuştur.
Ayıpların araştırılıp ortaya dökülmesi insanları birbirine düşürmekten aralarına kin ve düşmen tohumları ekmekten fenalıkların yayılmasından başka bir şeye yaramaz. İnsanların gizli kalmış kusurlarını açıklamak herkese duyurmak onların utanma duygularının yok olmasına sosyal kontrolün azalmasına ve böylece ahlaksızlığın süratle yayılmasına sebep olur. Gizliden günahı işleyen kişi nasıl olasa herkes duydu diyerek alenen günah işlemeye başlar ve günahını arttırır. aynız zamandada başakalarınada cesaret verir. o nedenle başkalarının günahını açığa çıkaran kişi en az o günahı alenen işleyen kadar günah kazanır. Bunu bir örnekle açıklayalım gizliden gizliye fuhuş yapan bir kadının fuhuş yaptığını ilan eden kişi o kadının artık fuhşu alenen ve daha fazla yapmaya başlamasından ve bu işi gizli yapan kadınların cesaret alıp onlarında alenen fuhuş yapmasından kim sorumludur elbette bu günahıdillendiren açığa çıkaran kişi sorumludur. O kadınların sebep olduğu günahların tümünden müteselsilen bunu ortaya koayn da sorumludur. ve bunun cezasını kıyamette görecektir KENDİ AYIBINI AÇIĞA VURMAK YASAKTIR
Kıymetli okuyucularım Müslümanlar sadece başakaların kusur ve ayıplarını değil kendilerininde gizli işledikleri ayıp ve kusurları açıklamaktan men edilmiştir. dinimiz bunuda yasaklamıştır. hadisi şerifte
HADİS:” Suçunu açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra sabahlar. Allah(cc) onu… örttüğü halde sabahlar. Ey falan dün gece şöyle şöyle günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahı açığa çıkarır.Halbuki rabbi onun günahını örtmüştü. Kendisi günahını açığa vurduğu için Allahta o günahı yazar.(buhari- müslim-Riyazüssalihin 205) buyurmuştur. Demekki neymiş gizli işlediğimiz günahları açığa çıkarmamalıymışız. Açığa çıkardığımızda yazılmayan günahın yazılmasına sebep oluruz. Bazı insanlar vardır. gerçekten bir marifetmiş gibi günahlarını başkalarına anlatır. Bundan büyük bir keyif ve haz alır. Böylece hem yazılmayan günahını yazdırmış olur. hemde başkalarına örnek olarak onlarında güznah işlesine sebep olduğu için ayrıca o kişilerin de günahına ortak olur. söze de şöyle başlarlar Allahın bildiğini kuldan niye saklalayım derler. halbuki Allahın bildiğini herkes bilse utancından evden çıkamazsın. utanmadam Allahı alet ediyorsun yazıklar olsun sana Bu kesinlikle şeytanın işidir. Kul hata yapar hatasız kul olmaz AYIBI YAYAN CEHENNEMLİKTİR
Kıymetli okuyucularım. dinimiz islam kusurların, hataların , kötü sözlerin, günahların, gizli kalması gereken şeylerin yayımasını kesinlikle yasaklar bunun yayımasını isteyenleri büyük bir azap ile tehdit eder. nitekim Kuran-ı kerimde Rabbimiz buyuruyorki.
AYET:”Kötü sözlerin iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler. yokmu? Dünyada da Ahirettede onlar içinpek acıklı bir azap vardır. ”(Nur surasi ayet 19) Buyurmuştur.
Aman Allahım ne büyük bir tehdit. ne büyük bir günah. duydunuzmu müminler. Kusurları ayıpları ,kötülükleri, kötü sözleri, günahları yayanlar duyuranlar. Hem dünyad azaba uğrayacak hemde Ahirette azba uğrayacak kim söylüyor bunu Allah(cc) Allah(cc) buyuruyorki sen dünyada belanı buldun ahirettede belanı buldun aman Allahım Allah bizi korusun böyle bir durumdan. Ama ne yazıkki iki müslüman bir araya gelse hemen başlıyorlar şu kişi şu günahı iledi, şu şu haltı yedi ballandıra ballandıra anlatırlar birbirlerine derin sohbete başlarlar kahkahalarla gülerler büyük bir keyif ve zevkle anlatırlar. bilmezlerki Allah(cc) hem dünyada hemde ahirette cezalarını verecek Kardeşim sanane adamın yediği halttanm sen onun günahında sorumlumusun sen kendiişine işine bak. sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Allah aşkına. Bir hadisi şerif meail ile son veriyorum.
HADİS:”Bir kul dünyada bir kulun ayıbını örterse Allahta kıyamette o kulun ayıbını örter.(müslim- riyazüssalihin 231)